کلیدواژه‌ها = دمای کمینه و بیشینه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی آماری امواج گرمایی زابل

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 40-55

عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ مخمد با عقیده؛ محمد رضا علیمرادی