کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 1-20

علی محمد خورشید دوست؛ سعید جهان بخش اصل؛ خلیل ولیزاده کامران؛ فرحناز خرم ابادی