کلیدواژه‌ها = زمین آمار
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 154-178

مهدیه سلطانی گرد فرامرزی؛ احمد مزیدی؛ ولی سلطانی گرد فرامرزی