درباره نشریه

پدیدۀ تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی پدیده ای متأثر از کنش ها و واکنش های طبیعی – انسانی است که عرصه های زیستی و غیر زیستی کره زمین را دچار تغییراتی ناخواسته ساخته است و بعضاً موجبات برهم خوردن تعادل و پایداری زیست بوم های سیارۀ زمین را مهیا ساخته است. از این قبیل می توان افزایش دما، تغییر سطح پوشش برف و برفمرز، تغییر میزان و تراز پهنه های آبی، تغییر مقدار و الگوی زمانی – مکانی بارش بارندگی و در نتیجه بی نظمی دوره های خشک و مرطوب، تغییر زیستگاه های گیاهی و درخت مرزها و ... را می توان یاد کرد. این رویدادها می تواند مخاطرات پرشماری را برای محیط طبیعی و جوامع انسانی به دنبال داشته باشد. با توجه به ضرورت شناسایی علمی پدیدۀ تغییر اقلیم و مخاطرات مرتبط برای اِعمال مدیریت صحیح محیطی مبتنی بر دانسته های اقلیمی، گروه جغرافیای دانشگاه زنجان (اقلیم شناسی) تصمیم به راه‌‌اندازی مجله دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی گرفت. فصلنامه «دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی» براساس پروانه به شماره ثبت 82448 در تاریخ 25/ 4/ 1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار یافته است. بر این اساس، نخستین شماره نشریه در شهریور ماه سال 1400 منتشر شد. توالی انتشار نشریه نیز به صورت فصلنامه می باشد. نشریه دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه زنجان منتشر می شود.

رویکرد نشریه تاکید بر مخاطرات و دگرگونی های آب و هوایی است. حوزه های اقلیم شناسی، مخاطرات محیطی براساس روش های علمی نظیر روش های آماری، همدیدی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و... مورد ارزیابی و پذیرش قرار خواهد گرفت. این فصلنامه عمدتاً از پژوهشگران حوزه جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، سنجش از دور، GIS و ...) به عنوان اعضای هیات تحریریه بهره برده است. بدیهی است ادامه فعالیت در این زمینه نیازمند مشارکت تمامی فرهیختگان، اندیشمندان، اساتید، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با مطالعات آب و هواشناسی، هواشناسی، آب شناسی و علوم مجاور در کشور می‌‌‌‌باشد. امیدواریم با استقبال و همکاری متخصصان محترم در آینده‌‌ای نزدیک شاهد شکوفایی و درخشش نتایج پژوهش‌‌‌‌های انتشار یافته باشیم. علاقمندان به ارسال مقاله می توانند، مقالات خود را در زمینه های مختلف دگرگونی ها  و مخاطرات آب و هوایی به آدرس مجله ارسال نمایند. تمامی فعالیت‌های مرتبط با دریافت، ارزیابی، ویرایش و چاپ از طریق سامانه http://cccd.znu.ac.ir انجام می‌شود.

در صورت نیاز با کارشناس نشریه خانم دکتر طاهری به شماره 09169753467 تماس حاصل فرمایید.